Giải pháp Xuất Nhập khẩu

Không dừng lại ở việc tìm nguồn cung ứng sản phẩm, chúng tôi còn giúp bạn trong các vấn đề về tìm giải pháp xuất nhập khẩu.
Đối với cá nhân muốn phát triển doanh nghiệp của mình bằng cách có sản phẩm nhập khẩu để bán, chúng tôi cung cấp cho bạn tư vấn nhập khẩu, giúp bạn đưa ra quyết định nhập khẩu sản phẩm nào với số lượng hợp lí. 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tìm giải pháp xuất nhập khẩu ở các quốc gia sau:

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi Doanh nghiệp là một cá thể riêng biệt và chúng tôi giúp bạn với:
  • Tính toán chi phí trả trước.
  • Thu gom hàng hóa.
  • Nhập khẩu không gây phức tạp.
  • Xuất khẩu không gây phức tạp.

What We Offer

Ước tính trước tất cả
chi phí chi trả.

Chúng tôi sẽ tính toán tất cả chi phí Xuất Nhập khẩu của bạn để bạn không phải lo lắng về phí ẩn.

h

Phân loại sản phẩm

Không lo lắng về lỗi trong việc kiểm tra mã hàng hóa. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó.

n

Hỗ trợ thực hiện giấy tờ,
thủ tục

Cần giấy chứng nhận FDA cho mỹ phẩm hoặc thực phẩm tại Indonesia? Hay bối rối với các quy định tùy chỉnh của địa phương ở khu vực Đông Nam Á? Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những thủ tục này.

Kiểm tra tình trạng đơn
hàng trọn gói

Không còn lo lắng về vị trí hiện tại cảu hàng hóa. Chúng tôi cung cấp cho bạn trạng thái theo dõi minh bạch đầy đủ về vị trí hàng hóa hiện tại của bạn.