Thị Trường Phân Phối Xuyên Quốc Gia

Chúng tôi cung cấp giải pháp tìm kiếm thị trường phân phối xuyên quốc gia từ các quốc gia sau:

Đây là một cách tuyệt vời để phát triển doanh nghiệp của bạn ở Indonesia, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. Phân phối sản phẩm tại các thị trường trực tuyến hoạt động khá tốt trong việc tăng khả năng hiển thị cho thương hiệu và doanh nghiệp của bạn.
Chúng tôi hiểu rằng, mỗi Doanh nghiệp là một cá thể riêng biệt và chúng tôi giúp bạn với:
  • Khoanh vùng danh sách sản phẩm.
  • Quản lý và thực hiện đơn đặt hàng.
  • Báo cáo doanh thu bán hàng hàng tháng.
  • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại địa phương.